Helendiablo

73 teksty – auto­rem jest He­len­diab­lo.

Węwnętrzny niepokój

Na powłoce od­dechu ser­ca
Pa­ra skrop­lo­na niczym łza ścieka -
Krop­la na­pięcia za­tacza się i skręca
W stronę cienia w dół ucieka,
By przyj­rzeć się bacznie demonom
Spod łóżka gru­bo otu­lonej naiwności
ko­ce zap­rzecze­nia nie uchronią
przed tymi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 listopada 2012, 19:59

Wi­taj mętli­ku uczu­ciowy w mo­jej głowie! Mi­mo, że od­wra­cam się do Ciebie ple­cami, Ty wciąż wska­kujesz mi na barana. 

aforyzm • 1 czerwca 2012, 11:07

szpe­cić Wyob­rażenie słowa­mi czy upiększać uczuciami? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 lutego 2012, 22:28

Tańco­wały możli­wości, pod­pierały ściany ewen­tual­ności, a on i tak nie oparł się je­dynie samotności. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 listopada 2011, 21:08

Wolę dra­maty pi­sać, niż o ro­man­sach roz­myślać, w ko­medii trwając. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 2 listopada 2011, 21:31

Jej du­ma i wyt­worność uno­siły się wokół niczym gęste opary,
Szko­da, że zasłaniały poszar­pa­ne bu­ty mo­ral­ności nie do pary. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 14 lipca 2011, 21:43

Zmęcze­nie kaf­ta­nem bez­pie­czeństwa dla sprag­nionej wrażeń duszy.
Ty­le cze­ka, a tu bezwład­ność, szlag by to. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 30 czerwca 2011, 14:29

Uczu­cia niemal zadławione kęsem szcze­rości dziś przechodzą re­habi­litację. Ro­zum nie wróży szyb­kiego pow­ro­tu do zdro­wia i upiera się, że wi­zyty emoc­ji źle wpływają na ich stan. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 29 czerwca 2011, 18:11

Czyż zagłady z ręki człowieka nie oba­wiają się liczni kos­mi­ci, niepew­ni je­go obec­ności we wszechświecie? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 kwietnia 2011, 17:23

Nie ubieraj­my wszys­tkich myśli w słowa, piękno tkwi w ich nagości. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 23 kwietnia 2011, 17:28
Helendiablo

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Helendiablo

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność